Andel bliver erhvervspartner i udviklingen af RISØ Gateway

Samarbejde mellem DTU og Roskilde Kommune om at udvikle Risø til et globalt hotspot for bæredygtig energi udvides nu med Andel som ny partner. Partnerskabet kalder sig RISØ Gateway.

Risø har siden 1958 spillet en vigtig rolle inden for dansk forskning i og udvikling af nye energiteknologier. I den ånd indgik DTU og Roskilde Kommune i efteråret 2023 en ny aftale om udvikling af Risø, der omfatter et uddannelsesmiljø med op til 400 kandidatstuderende, studie- og forskerboliger og en innovations- og erhvervspark med plads til 4000 arbejdspladser.

Tirsdag den 19. marts føjes Danmarks ledende energi- og fibernetkoncern Andel til partnerskabet, der fremover vil lyde navnet RISØ Gateway. Med Andels tiltrædelse etableres en unik alliance mellem universitet, kommune og energiselskab, der med hver deres samfundsrolle, erfaring og kompetencer vil udvikle RISØ Gateway til et globalt, dynamisk hotspot for bæredygtig energi og energisystemer.

 

”Ambitionen er at bringe forskning, uddannelse og erhvervsliv sammen om at gøre RISØ Gateway til et unikt innovationsmiljø, hvor fremtidens energiløsninger kan testes, markedsafprøves og skaleres,”, siger rektor på DTU, Anders O. Bjarklev.

 

Forskning og udvikling i verdensklasse

RISØ Gateway skal således rumme forskning og uddannelse i verdensklasse. Bl.a. har DTU besluttet at flytte to uddannelser med omkring 400 kandidatstuderende til området inden 2030 – og desuden er et tilstødende udviklingsareal på ca. 530.000 m2 udpeget til en ny innovations- og erhvervspark. Her vil Andel som erhvervspartner bidrage med kompetencer i forhold til at bringe ny, grøn teknologi på markedet.

 

”Vi lever i en tid, hvor vi som samfund er udfordret af klimaforandring, krig og forsyningskrise. Så der er i dén grad behov for nye visioner, alliancer og konkrete løsninger, der kan bane vejen for en grønnere fremtid. Det er især bydende nødvendigt, at vi udvikler flere klimaløsninger og energiteknologier, som kan skaleres og skabe markante resultater i et tæt samspil mellem forskning, erhverv og kunder. På RISØ Gateway håber vi at skabe de optimale betingelser for netop dette,” udtaler Jesper Hjulmand, Group CEO i Andel.

 

Regional forankring af grønne virksomheder

Med Andels indtræden som partner i projektet får RISØ Gateway en stærk og direkte forankring i erhvervslivet. Det flugter med partnerskabets mission om at skabe velfærd og vækst gennem udviklingen af fremtidssikrede energiløsninger.  Samtidig styrker samarbejdet Roskilde Kommunes ambition om at tiltrække investeringer, skabe lokale arbejdspladser, og flere uddannelsestilbud i Roskildeområdet.

 

”Med Andel som partner flytter vi ambitionerne op i et nyt gear. Der er kæmpe potentiale for at vi styrker Sjælland som hotspot for grønne virksomheder. Det kan give et boost til klima, til økonomi og til virkelysten. Jeg er meget begejstret!” siger Roskildes borgmester, Tomas Breddam.