UDDANNELSE

DTU planlægger at oprette nye uddannelser på DTU Risø Campus

Undervisning på DTU Risø Campus i dag

DTU Risø Campus fungerer i dag primært som forskningscampi for DTU og Aarhus Universitet. Derfor er størstedelen af de ca. 1.000 personer der arbejder på Risø beskæftiget indenfor forskning.

Der foregår en del undervisning på DTU Risø Campus, dog oftest i form af enkeltfag, kurser, workshops og summer school-forløb for Master & PhD-studerende. Der undervises således i dag indenfor en lang række fagområder som fx bæredygtig energi, energisystemer, energilagring, konstruktion af vindmøller, konstruktion af solceller, grønne brændsler, P2X-teknologier m.fl.

Nye uddannelser på DTU Risø Campus

DTU har besluttet at der på RISØ Gateway, senest i 2029, skal oprettes 2 nye kandidatuddannelser med et forventet årligt optag på 200 studerende. Det betyder reelt at der i dagligt kommer til at være op til 400 studerende på RISØ Gateway.

Beslutningen om at oprette uddannelser på RISØ Gateway, betyder at der skal gøres klar til flere studerende på campus. DTU har derfor opkøbt et større grundstykke i forlængelse af DTU Risø Campus, som bl.a. giver mulighed for at der kan etableres de nødvendige uddannelsesfaciliteter.

Udover at DTU placerer kandidatuddannelser på RISØ Gateway, vil det inden længe være muligt at tage en fælles, europæisk online Master-uddannelse i vindenergi. Undervisning vil blive afholdt fra nyindrettede lokaler på RISØ Gateway. Det er allerede i dag muligt at få undervisning online i vindenergi. MOOC-kurset Wind Energy som er et gratis kursustilbud der er åbent for alle.

DTU i hele Danmark

DTU har en strategi om at oprette nye  uddannelser på en række lokationer i Danmark. I valget af lokationer har det været afgørende for DTU at være tæt på industrien og vigtige infrastruktur-projekter. 

DTU vil være der hvor det giver mening for vores studerende og forskere, og tæt på virksomhederne – der hvor det er til størst gavn for samfundet.

Nedenfor ses udvalgte nye lokationer for DTU’s uddannelser i hele Danmark.

Femern
DTU ønsker med afsæt i Femernbyggeriet at udvikle vores studerendes kompetencer inden for bæredygtig megainfrastruktur.

Bornholm
Koblingen til Energiø Bornholm og videreudvikling af samarbejdet med Bornholm om udvikling af bæredygtige energiløsninger.

Skive
Den grønne industripark Greenlab er en forskningsplatform med fokus på P2X, sektorkobling og grønne symbioser.

Kalundborg
Ny kandidatuddannelse i Biomanufacturing med mulighed for Fellowship i Helix Lab.

Hirtshals
Forskningsmiljøer inden for akvakultur, understøttet af uddannelser i bæredygtigt fiskeri, akvakultur og fiskeriteknologi.

Femern
Kandidatuddannelser inden for bæredygtig energi og vindteknologi samt erhvervspark med fokus på energi.