OM RISØ

Risø er Danmarks førende forskningsmiljø inden for blandt andet bæredygtige energiformer og energisystemer

I det naturskønne fjordlandskab nord for Roskilde samles forskere, studerende og erhvervsliv på DTU Risø Campus om at skabe fremtidens teknologiske løsninger.

De kommende år skaber vi et Risø hvor der er mere plads til demonstration og test af fremtidens bæredygtige teknologier. Hvor hvor der plads til at uddanne flere hundrede kandidatstuderende fra DTU og til videreuddannelse til industrien, Og et Risø der også indeholder en erhvervspark med plads til op mod 4.000 arbejdspladser.

Hvordan skaffer vi rigelig og fremtidssikret energi til et samfund i vækst? Det spørgsmål førte i 1956 til, at Atomforsøgsstationen Risø blev oprettet.

Formålet med arbejdet på Risø har altid været at finde energiløsninger, der både er effektive, forsvarlige og fremtidssikrede. Fra indvielsen 6. juni 1958 og mange år frem var det fredelig udnyttelse af kernekraft, der var omdrejningspunktet.

Oliekrisen i 1973 satte dog skub i politiske overvejelser om, hvordan energiforsyningen skulle sikres, så Danmark ikke længere skulle være afhængig af olie fra Mellemøsten. Ud over olie og naturgas fra Nordsøen skulle kul, kernekraft og vind- og solenergi inddrages i en ny forsyningsstrategi.

Kernekraft blev anset som den eneste energiform, der realistisk kunne bringes i anvendelse inden for en kort tidshorisont, og der blev fremlagt konkrete planer om at opføre atomkraftværker på dansk grund.

 

Atomkraften røg ud i kulden

Men atomkraften kom i modvind i befolkningen, og politisk var der også splittelse. Det endte med, at Atomenergikommissionen blev nedlagt i 1976. Risø fastholdt dog sit attraktive forskermiljø.

I 1985 besluttede Folketinget at tage kernekraft ud af den danske energiplan, og RISØs tre forskningsreaktorer er de eneste kernereaktorer, der har været i drift i Danmark.

Ved en lovændring året efter blev det besluttet at videreføre Forskningscenter Risø som en selvstændig forskningsinstitution, som myndigheder og industri kan rekvirere forskning og rådgivning fra.

Den 1. januar 2007 fusionerede Forskningscenter Risø med en række andre videnskabs- og forskningscentre, blandt andet med DTU, som i dag er ansvarlig for drift og udvikling af DTU Risø Campus.

Forskning i flere retninger

Nuklear forskning spiller i dag stadig en rolle på Risø. DTU har samlet de faglige miljøer der arbejder med atomkraftteknologier i et nyt center,  Nuclear Energy DTU, som har base på DTU Risø Campus.

I dag bærer stedet dog mest præg af den forskning indenfor vindenergi som har fundet sted på Risø siden slutningen af 1970’erne. Det ses tydeligt når man nærmer sig og ser de imponerende forskningsvindmøller som DTU har stående på Risø. DTU’s institut for Vind & Energisystemer er en af verdens førende forskningsinstitutioner på området og råder over en række verdensførende faciliteter på DTU Risø Campus.

Forskning på DTU Risø Campus indbefatter også en lang række andre forskningsområder, hvoraf mange har bæredygtig energi som fællesnævner. DTU har bl.a. forskning i anvendelse af solceller, lys og sensorer, batteriteknologier, energilagring, og behandling af biomasse på Risø, mens Aarhus Universitet arbejder med miljøteknologi og miljøvidenskab.

Foruden DTU og Aarhus Universitet er Dansk Dekommisionering beliggende på RISØ, ligesom en række virksomheder har adresse på RISØ. Ca. 1.000 personer har i dag deres arbejdsplads på Risø.

Niels Bohr var den store drivkraft bag Risø. Her ses han på rundtur på byggepladsen i marts 1957 – dengang det hed Atomforsøgsstation Risø