VISION

Vi udvikler RISØ Gateway til et internationalt hotspot inden for bæredygtig energi. Området skal være det attraktivemødested, hvor forskere, studerende og erhvervslivet former fremtidens løsninger.

Mere Risø

Risø har i mere end 50 år været synonym med forskning og faciliteter i verdensklasse. Det bygger vi videre på med et dynamisk studiemiljø med op mod
400 kandidatstuderende, flere muligheder for forskning og test samt en erhvervspark af internationalt format med op mod 4.000 arbejdspladser.

Partnerskaber

DTU, Roskilde Kommune og energi- og fibernetkoncernen Andel er de tre stærke partnere bag udviklingen af RISØ Gateway. Til sammen udgør partnerskabet en alliance mellem et universitet, en kommune og et energiselskab, der med hver deres samfundsrolle, erfaring og kompetencer kan bidrage til ambitionen om at skabe de bedste betingelser for, at RISØ Gateway kan udvikle sig til et globalt, dynamisk hotspot for bæredygtig energi og energisystemer.

En stærk vision og en ambitiøs samarbejdsaftale udgør fundamentet for udviklingsarbejdet. Med tiden forventes både lokale, regionale og internationale samarbejdspartnere at sætte deres præg på området, når vi omsætter vision til virkelighed.

En gateway

Med sin centrale placering og sit anerkendte forsknings- og testmiljø har Risø allerede en stærk position inden for bæredygtige løsninger. De kommende år vil endnu flere studerende, forskere og virksomheder samles på Risø og bidrage til at udvikle bæredygtige energiløsninger, der er nødvendige nu og i fremtiden.
Dermed vil RISØ Gateway binde forskning og udvikling sammen lokalt, regionalt og globalt.