PARTERNE BAG

Ambitionerne er store for RISØ Gateway. Derfor har tre stærke parter lagt energi og ressourcer i en stærk vision, som bliver realiseret i de kommende år.

Det visionære
strategiske partnerskab

Partnerskabet mellem et førende teknisk universitet, en stærk myndighed og en ambitiøs energikoncern giver et solidt fundament for at udvikle et hotspot for fremtidens bæredygtige energiløsninger.

DTU, Andel og Roskilde Kommune inviterer et bredt udvalg af samarbejdspartnere til at være med i udviklingen af RISØ Gateway.

DTU

DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. Kernen i DTU’s arbejde er uddannelse, forskning, myndighedsrådgivning og innovation, som bidrager til vækst og velfærd – blandt andet på DTU Risø Campus, hvor DTU er den største aktør.

Roskilde Kommune

Med sin stolte historie, unikke natur, spændende kulturliv og centrale beliggenhed er Roskilde en kommune med mange stærke kort på hånden. Et rigt udvalg af uddannelsesmuligheder og et driftigt erhvervsliv giver grobund for at rette blikket mod fremtidens bæredygtige løsninger. Blandt andet derfor er Roskilde Kommune gået aktivt ind i udviklingen af RISØ Gateway.

Andel

Andel er Danmarks ledende energi- og fibernetkoncern, ejet af knap 400.000 andelshavere i Nordvest-, Midt- og Sydsjælland, Lolland-Falster og øerne. Vi tager ansvar for at skabe en fælles fremtid og er del af en ambitiøs grøn omstilling, når vi investerer i havvindmøller, ladeinfrastruktur og visionære, kunderettede energiløsninger. Andel har 2,8 millioner kundeforhold og beskæftiger ca. 2.300 kolleger. Udviklingen af RISØ Gateway understøtter vores vision om at gå forrest i samfundets omstilling ved at udvikle og tilbyde grønne og fremtidssikrede energiløsninger til gavn for alle.