Stærke vindnationer går sammen om nye uddannelser

DTU har lanceret DigiWind i samarbejde med fire andre stærke europæiske vindnationer. Baggrunden er stigende efterspørgsel efter en kvalificeret arbejdsstyrke med digitale færdigheder.

I takt med vindindustriens ekspansion mangler der arbejdskraft inden for en række områder, blandt andet AI, High Performance Computing og cybersecurity. Gennem DigiWind vil DTU Wind and Energy Systems tilbyde specialiserede og tværfaglige uddannelser, der er designet til at udvikle avancerede digitale færdigheder inden for vind- og energisystemteknik.

De nye digitale master- og efteruddannelsesprogrammer skal bidrage til at imødekomme efterspørgslen på arbejdskraft på globalt plan.

Her kan du læse mere om det specialiserede uddannelsesprogram DigiWind.