Et boost til kampen mod kræft

Kræftbehandling er i dag en kompleks størrelse, som i nogle tilfælde indebærer brug af radioaktive sporstoffer. Stofferne kaldes radionuklider, og de produceres blandt andet i Hevesy Laboratoriet på RISØ i særlige cyklotroner.

Kapaciteten i det underjordiske anlæg er netop blevet udvidet, så laboratoriet nu råder over to større cyklotroner og en mindre cyklotron. Dermed kan forskerne mere frit kaste sig ud i innovative projekter, der kan fremme både diagnosticering og behandling af kræft.

Radionuklider anvendes, når en patient får lavet en PET-scanning på et sygehus i Region Sjælland. Det radioaktive sporstof sprøjtes ind i en blodåre og gør det muligt at undersøge væv og organer for at påvise kræft og evaluere kræftbehandlinger.

Alene på Næstved Sygehus foretages der ca. 4.000 PET-scanninger hvert år, og Hevesy Laboratoriet på Risø er storleverandør af sporstofferne til hospitaler i Region Sjælland.

”I dag producerer vi op til 20 standard-radionuklider, og vi forventer som minimum at kunne fordoble vores produktionskapacitet med de to nye cyklotroner,” siger Mattia Siragusa.

Læs mere i nyheden på dtu.dk