Aarhus universitet

Aarhus Universitet’s Institut for Miljøvidenskab ligger på Risø.

Institut for Miljøvidenskab driver problemorienteret forskning og skaber grundlag inden for økologiske, kemiske og fysiske sammenhænge i miljøet, samt i økonomiske, politiske og sociale forhold i samspillet mellem miljø og samfund. Instituttet udfører desuden forskningsbaseret myndighedsbetjening og leverer forskningsbaseret rådgivning.

Den faglige ekspertise spænder fra atmosfærisk kemi og fysik, over miljøkemi, mikrobiologi og bioteknologi, til miljøøkonomi, miljøgeografi, politologi og sociologi.

Forskningsprogrammer

Institut for Miljøvidenskab arbejder tværfagligt med samfundets udfordringer. Her bidrager kemikere, mikrobiologer, atmosfærefysikere, geografer, ingeniører, økonomer, sociologer og politologer i tæt samarbejde med metoder og viden til at skabe bæredygtig udvikling.

Institut for Miljøvidenskab beskæftiger sig med følgende faglige områder:

  • Miljøfarlige stoffer
  • Miljøteknologi
  • Samfund, miljø og ressourcer
  • Klimaændringer i Arktis
  • Luftforurening, udledninger og effekter
  • Mikroorganismer i miljøet