Dansk Dekom­missionering

Dansk Dekommisionering er en statslig virksomhed, etableret i 2003, som nu hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Dansk Dekommisionering er beliggende på Risø med ca. 85 medarbejdere der varetager en række forskellige og i nogle tilfælde højt specialisererede opgaver: planlægning af dekommissioneringen, demontering af anlæg, affaldshåndtering, drift og vedligehold, strålingsbeskyttelse af medarbejdere og omgivelser, administration m.v. En del af medarbejderne kender de nukleare anlæg fra, dengang de var i drift.

Dansk Dekomissionerings primære opgaver på Risø er:

  • At demontere de seks oprindelige nukleare anlæg på Risø. Afviklingen skal ske sikkert, miljømæssigt forsvarligt og økonomisk optimalt.
  • At modtage, behandle og opbevare radioaktivt affald fra danske brugere af radioaktive isotoper.
  • At deltage i processen, der senest i 2073 skal have ført til en langsigtet løsning for det radioaktive affald. Indtil da skal Dansk Dekommisionering opbevare affaldet.