Her mødes fremtidens forskere

Forskningscenter Risø er Danmarks største forskningsinstitution og udfører naturvidenskabelig og teknologisk forskning

Der forskes især inden for energiteknologi og -planlægning, miljøaspekter inden for energi-, industri- og jordbrugssektoren, bioproduktion, materialer, nanoteknologi, måleteknik til industrielle formål samt nuklear sikkerhed og strålingsbeskyttelse. Næsten halvdelen af omsætningen stammer fra opgaver, der er rekvireret af myndigheder og industri.

Niels Bohr var den store drivkraft bag Risø.
Her ses han på rundtur i byggerodet på Forsøgsstation Risø i marts 1957

Historie

I 1956 oprettedes Atomforsøgsstationen Risø
af Atomenergikommissionen med henblik på forskning i fredelig udnyttelse af atomenergi.

Risøs tre forskningsreaktorer er de eneste kernereaktorer, der har været i drift i Danmark.
Da Atomenergikommissionen blev nedlagt i 1976, blev Risø en institution med egen bestyrelse under det daværende Handelsministerium. Ved folketingsbeslutning i 1985 udgik kernekraft af dansk energiplanlægning, og ved en lovændring året efter blev det besluttet at videreføre Forskningscenter Risø som en selvstændig forskningsinstitution, som myndigheder og industri kan rekvirere forskning og rådgivning fra.