Gateway til

Vision

RISØ Gateway er godt på vej til at blive et globalt hotspot for bæredygtig energi og energisystemer. Vi realiserer visionen i tæt samarbejde med stærke partnere.

RISØ Gateway kommer til at rumme et dynamisk studiemiljø med uddannelser, forsknings- og testfaciliteter samt en attraktiv erhvervspark af internationalt format. Vores mål er at etablere de bedste betingelser for vækst på og omkring DTU Risø Campus for at realisere områdets fulde potentiale.

Overblik

Kort over Risø

DTU Risø Campus har i dag cirka 35 forsknings- og udviklingsfaciliteter. Med udvidelsen udbygger vi faciliteterne markant og skaber op mod 4.000 nye arbejdspladser. Dermed lægger vi nye dimensioner til Risø og skaber et internationalt hotspot inden for bæredygtig energi – centralt placeret i Øresundsregionen.

Blade Lab

State-of-the-art lab for producing composite structures up to 15 meters. Supports innovation in material testing, simulation validation, and advanced manufacturing techniques.

Structural Design and Testing

Large Scale Facility is DTU’s 1560 sqm modern test hall with dynamic testing for blades and structures of varying lengths. It aims to be a global center for large structure strength research.

Large Scale Facility

State-of-the-art lab for producing composite structures up to 15 meters. Supports innovation in material testing, simulation validation, and advanced manufacturing techniques.

Poul La Cour Wind Tunnel

The wind tunnel is designed for conducting aerodynamic and aeroacoustic testing of airfoils and rotors. This cutting-edge facility offers unparalleled capabilities for studying the complex interactions between wind and turbine components

Energy System Integration Lab (SYSLAB)

Research and testing of control concepts and strategies for power systems with distributed control and integrating a number of decentralized production and consumption components including wind turbines in a systems context.

Power Flex House

Research on actively controlled buildings as assets in intelligent power grids. It includes three houses with sensors and controllable equipment, focusing on demand response, user behaviour simulation, control strategies, and grid impact.

Energy System Integration Lab (SYSLAB)

Research and testing of control concepts and strategies for power systems with distributed control and integrating a number of decentralized production and consumption components including wind turbines in a systems context.

KemiTeknik Risø workshop

Beskrivelsen af faciliteten er under udarbejdelse.

Ocean Photonics Laboratory

This facility offer the use of underwater drones, which for an example can support the mapping of biodiversity in oceans, by using LED and laser based technologies. Also contains an outdoor laboratory for UV algae cleaning of ships.

Hevesy Lab

The Hevesy Laboratory is the radiopharmaceutical unit of the Technical University of Denmark, which combines cutting-edge research on radionuclides with the commercial production of radiopharmaceuticals.

Center for Nuclear Energy Technology

Nuclear Energy DTU samler de faglige miljøer på tværs af DTU’s institutter, som arbejder med atomkraftteknologier. Centeret er samtidig en fælles indgang for potentielle samarbejdspartnere.

DOLL Labs

The Lab consists of three labs; DOLL Lab creates an innovative playground and transparency in new complex markets by offering demonstration and test of the latest solutions in intelligent outdoor lighting and Smart City-services. Virtual Lab works with 3D-visualized lighting solutions and offer a range of laser-tools that can support various tasks, LED-technology that for an example can assist in early treatment of Alzheimers, and much more. Quality Lab undertakes independent quality measurements and documentation assignments.

Optical Sensor Technology Lab

Beskrivelsen af faciliteten er under udarbejdelse.

Niels Bohr Auditorium & Conference Center

The conference center at RISØ can host events of up to approx. 150 people, with auditorium, meeting rooms, and vestibule facilities. The building has been hosting seminars, workshops and conferences since Risø’s early days and is named after founder Niels Bohr. The building is modernised and is used for a wide mix of purposes.

Photovoltaics Incubator

Beskrivelsen af faciliteten er under udarbejdelse.

DTU LINK

DTU Link is the innovation hub at DTU Risø Campus, where startups, researchers and companies collaborate on innovation and technological breakthroughs. We are part of DTU Skylab, and since 2018, we have supported the development of solutions that will be able to improve the problems of the future and make a difference for the many

Mekanisk Værksted Risø

A top-notch mechanical workshop with skilled technicians and tools for research and commercial equipment development. From 3D printers to CNC machines, it offers a wide range of services. The specialty is forming a great environment, which ensures the best possible conditions for collaborations.

Material Lab

Material Lab consists of 6 labs in one building; SensorLab specializes in Acoustic Emission measurement technology for composite testing. FiberLab focuses on the manufacturing and characterization of fiber reinforced polymer composites. TestLab is an accredited laboratory with a range of machines for testing composites. MicroLab enables detailed microscopic investigations of various materials, including non-conductive substances. 3D PrintLab focus on AM and automated robotic manufacturing of fiber composite structures. And BearingLab is a test facility specifically designed for small-scale bearing testing.

Aarhus Universitet

Aarhus Universitet er Danmarks næststørste universitet målt på antal studerende, og det næstældste. Universitetet blev etableret i 1928 i Aarhus og tæller i dag omkring 32.000 bachelor- og kandidatstuderende, hvortil yderligere kommer nogle tusinde ph.d.- og deltidsstuderende.

DTU TotalEnergies Excellence Center for Clean Energy

The DTU TotalEnergies Excellence Center for Clean Energy (DTEC) is a new research and educational initiative with the ambition of speeding up the development of key energy technologies. The purpose of DTEC is to do research and technology development in clean energy with a special focus on wind power generation. A first step for DTEC is to build a new pilot hybrid power plant integrating wind, solar, batteries, hydrogen and power electronics technologies.

Dansk Dekom­­missionering

Dansk Dekommisionering er en statslig virksomhed, etableret i 2003, som nu hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Dansk Dekommisionering er beliggende på Risø med ca. 85 medarbejdere.

Test Center for Floating Photovoltaics

Beskrivelsen af faciliteten er under udarbejdelse.

Agriphotovoltaics lab

Beskrivelsen af faciliteten er under udarbejdelse.

Solcellepark

Beskrivelsen af faciliteten er under udarbejdelse.

Research Wind Turbine V52

DTU has a Vestas V52 wind turbine at Risø. The turbine offers a valuable research facility for conducting experiments and tests related to meteorological equipment, structural and electric measurements, and model verifications.

RUC

Roskilde Universitet (RUC) har ca. 9.000 studerende og er placeret i Trekroner ca. 5 km. fra RISØ. RUC fokuserer på problembaseret læring, hvor studerende arbejder i tværfaglige grupper. Med en stærk vægt på innovation og samarbejde, tilbyder RUC en række bachelor- og kandidatuddannelser. Universitetet fremmer et engageret og nyskabende læringsmiljø.

Innovation

RISØ huser i dag innovationsmiljøet DTU Link, der er hjemsted for ca. 15 startups & små udviklingsbaserede virksomheder der arbejder med at fremstille og validere prototyper. RISØ vil fremover give plads til et endnu større innovationsmiljø hvor små og store virksomheder kan teste og demonstrere teknologiske prototyper.

Innovation er drivkraften bag fremskridt, der tænder gnister af kreativitet, Forvandler ideer til løsninger med ubegrænsede muligheder. Innovatører tør at sætte spørgsmålstegn, at bryde med normen, Baner veje for forandring, hvor brilliance tager form.

Arbejdspladser

Med op mod 4.000 arbejdspladser har RISØ potentialet til at blive et kraftcenter for vækst og udvikling inden for mange områder, blandt andet:

• bæredygtig energi
• energisystemer
• bio-solutions

Demonstrations- og testfaciliteter

Holder ideen i praksis? RISØ rummer i dag verdensførende facilieter med mulighed for at teste teknologiske ideer og prototyper for både forskere og erhvervsliv. Der er god plads til at udvide på RISØ med yderligere test- og demonstrationsfaciliteter. Blandt de mest markante faciliteter i dag er:

  • Power to X-anlæg til test af bæredygtig energi
  • Testhal til storskalatest af vindmøllevinger
  • Laboratorium til test af samspillet imellem enheder i energisystemer

Risø huse

Da RISØ blev etableret i 1958, blev der også anlagt en række attraktive forskerboliger, samt et gæstehjem for besøgende forskere i tilknytning til RISØ. Risø Huse kaldes området der er belliggende i charmerende omgivelser, omgivet af frodige marker og gårde. Det er hensigten at bevare de oprindelige boliger og evt. supplere med nye studieboliger ved Risø Huse.

Uddannelse

400 kandidatstuderende fra DTU bliver omdrejningspunktet i det nye campusområde på RISØ. Her får de en hverdag helt tæt på forskning og test samt de virksomheder, som har brug for den specialiserede arbejdskraft.

IT Universitetet

IT-Universitetet (ITU) er grundlagt i 1999 og er Danmarks yngste universitet. IT-Universitetet er specialiseret inden for IT, herunder computer science, business IT og digitalt design og tilbyder bachelor- og kandidatuddannelser. Universitetet er beliggende i Ørestad, København, og har cirka 2.740 studerende​​. Det har til formål at fremme Danmarks evne til at skabe værdi med IT og bidrager med ny viden inden for forskellige IT-discipliner.

Københavns Universitet

Københavns Universitet (KU), grundlagt i 1479, er Danmarks ældste universitet og blandt de ældste i Nordeuropa. Universitetet består af seks fakulteter og tilbyder en række uddannelser og forskningsmuligheder, der strækker sig fra humaniora over sundhedsvidenskaber til naturvidenskab. Københavns Universitet har mere end 39.000 studerende og 5.000 forskere. Universitetet er anerkendt internationalt og rangerer højt på verdensomspændende universitetsranglister. Universitetets campusser er spredt over forskellige lokationer centralt i København.

Copenhagen Business School

Copenhagen Business School (CBS) er – til trods for sit navn – et af Danmarks 8 universiteter, med 20.000 studerende. Det er anset som en af de mest prestigefyldte handelshøjskoler i Vesteuropa. Copenhagen Business School blev grundlagt i 1917 og tilbyder en bred vifte af uddannelser med fokus på erhverv, økonomi og international handel, ofte på tværs af fagdiscipliner. CBS’s campus er placeret i Frederiksberg, tæt på Københavns centrum.

RUC

Roskilde Universitet (RUC) har ca. 9.000 studerende og er placeret i Trekroner ca. 5 km. fra RISØ. RUC fokuserer på problembaseret læring, hvor studerende arbejder i tværfaglige grupper. Med en stærk vægt på innovation og samarbejde, tilbyder RUC en række bachelor- og kandidatuddannelser. Universitetet fremmer et engageret og nyskabende læringsmiljø.

Syddansk universitet

Syddansk Universitet i Odense er universitetets største campus og samtidig også Region Syddanmarks største uddannelsesinstitution. Næsten alle universitetets uddannelser findes her, og huset på Campusvej 55 er hjemsted for omkring 21.000 studerende og 3.300 ansatte.

Malmö universitet

Malmö Universitet et et nyt universitet, etableret i 1998. Universitetet er beliggende i Malmö, Sverige, tæt ved København. Universitetet har over 24.000 studerende og tilbyder en række fagområder, herunder sundhed, samfund, biomedicin, socialt arbejde og bæredygtighed. Det er kendt for sit internationale samarbejde med over 240 partneruniversiteter.

DTU

DTU (Danmarks Tekniske Universitet) er etableret i 1829 af HC Ørsted og er kåret som Europas bedste tekniske universitet. DTU uddanner ingeniører på alle niveauer fra bachelor til ph.d. og fokuserer på ingeniør- og naturvidenskaber. DTU har ca. 15.000 studerende og tilbyder en international atmosfære og arbejder for at skabe værdiskabende teknologi til gavn for mennesker. DTU’s største campus ligger i Kgs. Lyngby.

Lund Universitet

Lund Universitet i Sverige, kan dateres helt tilbage til 1666 og rangerer blandt Nordeuropas ældste uddannelsesinstitutioner. Dets historie går tilbage til 1425, da et Franciskansk studium generale blev grundlagt. Med ni fakulteter og næsten 45.000 studerende, har Lund Universitet en omfattende række programmer og kurser. Universitetet er også et center for betydelig forskning, med fremtrædende faciliteter som MAX IV og ESS.

Nuværende areal Udbygningen
 

RISØ og omverdenen

Forskning og faciliteter

Attraktivt erhvervsmiljø

RISØ og
omverdenen

DTU Risø Campus er Danmarks førende forskningscenter inden for blandt andet bæredygtig energi, energisystemer og bio-solutions. Den position bygger vi videre på for at udvikle et internationalt hotspot, hvor forskere, studerende og virksomheder mødes og skaber nye løsninger og samarbejder.

Forskning og faciliteter

RISØ Campus rummer i dag både DTU og Aarhus Universitet. Derudover er der samarbejde med flere universiteter i ind- og udland. Med en stærkere kobling til erhvervslivet og andre samarbejdspartnere kan vi opbygge et innovativt miljø, hvor vi sammen former fremtidens teknologiske energiløsninger.
Læs mere

Attraktivt erhvervsmiljø

Erhvervslivet har brug for moderne testfaciliteter, når gode ideer skal afprøves og skaleres. De eksisterende faciliteter på DTU Risø Campus bliver udvidet, og der bliver en stærkere kobling til verdensmarkedet via en ny erhvervspark. Her får forskere, erhvervsliv, investorer og myndigheder optimale rammer for vækst.

Nyheder og artikler

Bliv klogere på fremtidens RISØ

Hvad skal fremtidens RISØ

Udviklingen af RISØ Gateway skal bidrage markant til den grønne omstilling af verdenssamfundet. RISØ Gateway bliver stedet, hvor nye grønne teknologier udklækkes og accelereres. Den nye bydel etableres på en måde, hvor det fysiske miljø og de energisystemer, som forsyner området, får stor eksempelværdi for udviklingen af nye, mere bæredygtige og biodiverse bydele.

Hvad indebærer det strategiske partnerskab?

Partnerskabsaftalen mellem DTU, Roskilde Kommune og Andel blev underskrevet d. 19. marts 2024 og skal sikre en fælles proces for udvidelsen af det 530.000 m2 store område, som ligger øst for det nuværende DTU Risø Campus.

Hvad siger lokalplanen?

Du kan læse mere om den fysiske udvikling af området i Lokalplan 566
Læs mere